DAMLAMA SİSTEMİ

Damlama sistemi

Damla sulama sistemi yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden doğan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcıları yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama su vermektir.
Sistemin en önemli özelliği,kullanım alanın tamamı ıslatılmayıp, sadece bitki sırasında ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıra arasında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılmış olur.

Bunun dışında damla sulama sisteminin diğer sulama yöntemlerine olan üstünlükleri şöyle sıralıyabiliriz.
1-Suyun kısıtlı ve maliyetin yüksek olması koşullarında arazinin tamamı ıslatılmadığından daha geniş alan sulanabilir.
2-Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden buharlaşma ve dolayısı ile bitki su tüketimi daha az olur.
3-Bitki kök bölgesinde ihtiyaç duyulan nem ortamı sağlandığından, bitki topraktan suyu fazla enerji harcamaksızın alır buda ürün artışını sağlayan önemli bir faktördür.
4-Bitki besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda sulama suyu ile birlikte bitki uygun kök bölgesine verildiğinden gübreden en üst düzeyde yararlanılıp,maliyeti düşürür

5-Bitki sıra araları ıslatılmadığından yabancı ot gelişimine olanak verilmez.işçilik azalır

6-Toprak yüzeyi kuru tutulduğundan toprak işleme, ilaçlama, ürün hasadı ve taşınması daha kolaydır böylece tarımsal işlemler azalır.

7-Bitkinin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının gelişmesi önlenir.
8-Bitki kök bölgesinde düzenli bir nem dağılımı sağlandığından toprak havalanması iyi olur.
9-Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi şekilde uygulanabilir, su uygulama randımanı çok yükselir, işletilmesi kolaydır ve sulama işçiliği düşer.
Damla sulama yönteminin bu üstünlüklerinin yanında, bu yöntemin uygulanmasını kısıtlayan bazı etmenler vardır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
1-En önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Bunun önlenebilmesi için sulama suyunun kontrol biriminde çok iyi süzülmesi gerekli filtrasyonun yapılması ve sistemin belirli aralıklarla seyreltik asitle yıkanması gerekir.
2-Damla sulama uygulanan alanlarda toprakta bir miktar tuz birikmesi oluşur. Bu tuzlar yıllık yağış ortalaması 300 mm den fazla olan yerlerde alt katlara yıkanır. Yağışı yetersiz alanlarda bitki kök bölgesinin altına yıkanması için destekleyici yüzey sulama yöntemlerini uygulamak gerekir.
3-Damla sulamada ilk tesis masrafı çok yüksektir. Ancak ekonomik değeri yüksek bitki tarımı yapılması koşullarında daha geniş alan sulanabildiğinden birim alandan daha fazla ürün alınarak genellikle ekonomik olup,ilerki zamanlarda kazanç sağlar

Yukarıda açıklandığı gibi damla sulama sisteminin üstünlükleri dikkate alınarak, su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda, topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve ekonomik değeri yüksek ürün elde edilen sebze ve meyve bahçeleri,bunun yanında örtü altı yetiştiriciliği ve süs bitkileri için son derece uygun bir yöntem olup kullanımları gün geçtikçe çoğalmakta.

İletişim

0 yorum: