OTOMATİK SULAMA DA TAVSİYELER


Peyzaj alanlarının otomatik yağmurlama sulama sistemleriyle sulanması için yapılan projede hatları ve yönleri uygun bir biçimde gösterilen ana boru ve laterallerin montajı, boru hatları boyunca kazılacak kanallar içinde yapılır. Kazı yapılacak hatlar ve başlıkların bulunacağı noktalar projeye uygun olacak şekilde işaretleme boyası ile işaretlenir. Eğer alanda mevcut çim varsa, işaretlenen hattın kenarı boyunca, borunun döşeneceği yerden yaklaşık 60 cm. uzaklığa bir naylon branda örtü serilerek düzgün olarak çıkartılan toprak ile çimin karışmaması ve tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla çim ile toprak ayrı ayrı örtü üzerine serilir.Montaj sonrasında gerekli testler su kaçağı v.s kontrolleri yapıldıktan sonra dikkatli bir şekilde sulama sistemi lateral boruların toprak ile kapatılıp mevcut olan çimle kaplanır, hafif silindirle kanallar gezilir.

Otomatik Sulama Sistemleri Montajı
Kazı yapılacak kanalların boyutları, boru çapına ve iklim koşullarına göre çeşitli ölçülerde olabilir. Sıcak ve ılıman iklime sahip yerlerde genellikle kanal boyutları 0.30 x 0.30cm. , soğuk iklim koşullarında ise 0.60 x 0.30cm ebatlarına kazılır. Kanalların iklim faktörlerine göre değişik boyutlarda kazılması, özellikle don olaylarının etkin derinlikleriyle ilgilidir. Donun etkilediği toprak katmanlarındaki borular içinde su bırakılmış olması durumunda, donan suyun genleşmesi sonucunda boruları patlatma olasılığı vardır. Bu nedenle soğuk bölgelerde don olayının boruları etkilemesini önleyecek boyutlarda kanal kazılması zorunludur. Ayrıca üzerinden ağır yük geçen ve korumasız yerlerde de kanal derinliği artırılmalıdır.

Özellikle ana boru çaplarının laterallere göre daha büyük olacağı göz önüne alınarak, boru çapının büyüklüğüne göre kanal boyutlarının artırılması gereklidir. Ancak boruların gereğinden fazla derine gömülmesi, özellikle bir arıza olasılığı ile onarım yapılması gerektiğinde derin kanallarda çalışma güçlüğü yaratır. Kanalların projede gösterildiği şekilde, düz olarak kazılması önemli faktördür .

İletişim

0 yorum: