PEYZAJ SULAMA

Peyzaj Sulama
Otomatik Sulama

Yağmurlama Sulama Sistemi Peyzaj Alanlarında Yağmurlama Sulama Yönteminin Üstünlükleri Yağmurlama Sulama Sisteminin Unsurları Su kaynağı Pompa birimi Boru hatları Boru bağlantı elemanları Vanalar Yağmurlama başlıkları
Proje Aplikasyon Süreci PVC Boruların Montajı PE Boruların Montajı Yağmurlama Başlıklarının Montajı Sistemin çalıştırılması Yağmurlama Sistemleri Yağmurlama sulama yöntemi; sulama suyunun, proje kriterlerine bağlı olarak boru sistemleri ile yerleştirilen yağmurlama başlıklarından, belirlenen basınç altında atmosfere, oradan da doğal olarak arazi yüzeyine düşerek bitki kök bölgesinde depolanmasıdır.
Suyun yağmurlama başlıklarından basınç altında püskürtülebilmesi için, alındığı kaynaktan tüm yağmurlama başlıklarına kadar basınçlı boru sistemiyle iletilmesi gerekir. Eğer boru hattı doğal olarak istenilen basıncı karşılayamıyorsa bir pompa sisteminin sağlanması gerekmektedir.
Yağmurlama sulama yöntemi, hemen her tür toprak bünye sınıfı, iklim, topografya, tarla ve peyzaj alanlarında üstün özelliklere sahiptirler.

İletişim

0 yorum: