SONDAJ SUYUNDA POMPA SEÇİMİ

Dalgıç PompaHer hangi bir sondaj kuyusuna pompa seçilmesinden önce kuyu logu dikkatli incelenmelidir. Ancak uygulamada kuyu sahibine log bile verilmediğine sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bilgiler elde edilememekte ve uygun pompa seçememe gibi zorluklar ortaya çıkmakta.
Bu durumda şu hususlara dikkat edilmelidir  1. Kuyu çapı ve derinliği tahkik edilmelidir. Bunun için iki ucu konik sağlam yapılmış bir mastar kuyuya sağlam bir iple sarkıtılabilir. Bunun çapı kuyu çapından 1"(32mm) küçük olmalıdır. Böylece kuyu çapı, kuyudaki kaynak çapakları veya borudaki ezilmeler tahkik edilmiş olur. Ayrıca kuyuda eğrilikler varsa fikir verilmeli
  2. Teçhiz borusunun yüzeyde etrafı incelenerek kuyu çapı hakkında fikir edinilebilir. Ayrıca çakıllamaya bakılır.
  3. Kompresörle temizlik ve inkişaf yapılıp yapılmadığı tetkik edilir.
  4. Kimyasal analizler incelenir, yoksa fikir sahibi olmaya çalışılır. Ayrıca kuyudan temiz su alınıp alınamayacağı, silt sorunu bulunup bulunmadığı tetkik edilmelidir.
  5. Yapılan bu incelemeler sonucunda yine yok ise inkişaf değerlerinden bir neticeye gidilebilir<!--

İletişim

0 yorum: