BİTKİDE SUYUN FAKTÖRÜ

BİTKİLERDE SUYUN ÖNEMİ

Topraktaki suyun bitkiler tarafından alınımı, doğal olarak, bitkiye bağlı bazı özellikler tarafından da önemli ölçüde değişebilmektedir. Bir bitkinin değişik çevre faktörleri altında yayılış şekli ve yapısal özelliği değişebiidiğinden, işlevlerinde de farklılık meydana gelebilmektedir. Buna bağlı olarak gelişme dönemi boyunca bitki su tüketimi değerleri de değişmekte. Bu durum bitki cins ve türlerine göre değiştiği gibi, bir bitkinin yaşam süreci içindeki çevresel etmenler ve uygulanan kültürel işlemlere göre de farklılık gösterecektir. Söz konusu farklılıklar olarak, bitkinin gelişme süresi, anatomik yapısı, kök geliştirme miktarı ve derinliğin, köklerin su emiş gücü, toprak üstü organları ile toprak organları arasındaki büyüme dengesi ve bağlantısı gibi birçok etken sayılabilir.Yukarıda belirtilen etkenler içerisinde özellikle bitki kök gelişmesinde, bitki su ilişkisi yönünde en etkili büyük rolü vardır. Ayrıca yine kökle ilgili olarak, kökün büyüme hızı, kök derinliği, kök emici tüylerinin miktarı, kökün botanik yapısı, emme gücü gibi birçok yan etkenler de bulunur.

Bitkinin su gereksinmesine, bitkilerin cins ve türleri ile yağışlar hariç tutulursa, sulama yöntemi, sulama suyu miktarı ve sayısı, sıcaklık, havanın oransal nemi, rüzgarın hızı, günün ve mevsimin durumu gibi birçok etkener olmaktadır.

İletişim

0 yorum: